Dopravníky s detektory kovů

Pásové dopravníky s tunelovými detektory kovů nacházejí uplatnění tam kde je nutné aby ve finálním produktu nezůstala žádná kovová částice.

Tunelový detektor kovů je osazen na speciální konstrukci dopravníku, která je uzpůsobena vlastnostem detektoru. V případě, že detektor kovů zaznamená na páse kovovou součást, zastaví dopravníkový pás. Síla detekce lze nastavit dle typu materiálu.

Využití:
-Plastikářský průmysl
-Potravinářský průmysl Více o dopravnících pro potravinářství ZDE)